Back to Top

B&B en Vakantiehuis - Buitengewoon

Vakantieadres voor iedereen


Wij zijn Ambrosius en Yvette, de initiatiefnemers van de B&B en Vakantiehuis – BuitenGewoon.Ambrosius Visser


Ambro 2023Ik werkte tot recent in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

Eerder heb in het voortgezet onderwijs gewerkt: van VSO LOM, jongeren met zorgvragen op  leer- en opvoedingsgebied, tot Atheneum. 

In het mbo werkte ik bij het domein Welzijn in de opleidingen Medewerker Maatschappelijke Zorg, Sociaal Cultureel Werker en Jeugdzorg. De laatste jaren werk ik in de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Werker. 

Vanuit al deze ervaring weet ik op een betrokken en vriendschappelijke wijze mensen aan te spreken. Op spontane en warme wijze weet ik allen met mijn enthousiasme en creativiteit te raken. 

Daarnaast heb ik door veel trainingen en ervaring ook een goede basis in het omgaan met mensen met beperking. Zo ben ik door eerst vrijwilligerswerk, en later parttime werk, bij een Thomashuis & Het Gevlekte Schaap thuis geraakt in dagbesteding voor mensen met een beperking.

Door goed plannen, nieuwsgierig zijn in mensen en in mogelijkheden, weet ik vaak op een luchtige en succesvolle wijze oplossingen te vinden die zomaar tot meer welbevinden kunnen leiden. 

Tot slot ben ik graag de gastheer die u samen met Yvette bij de B&B en vakantiehuis verwelkomt.

 Yvette SluiterIk werk in het basisonderwijs en met kinderen/jongeren met een leer- en/of ontwikkelachterstand volgens het principe van mediërend leren. Uitgangspunt is dat iedereen zich kan ontwikkelen zolang we maar investeren in een goed, liefdevol contact en aansluiten bij de vraag en de mogelijkheden van het kind/de jong volwassene. 

Door goed te observeren, hen aan te moedigen te vertrouwen op de bij hen aanwezige kwaliteiten steun ik de mij toevertrouwde kinderen op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze in hun ontwikkeling. En door de speelse, verbindende en creatieve aanpak en gewoon uitgaan van kwaliteiten zie ik mensen blij zijn.

In mijn vrije tijd geniet ik graag van een goed boek, wandel ik met vrienden in de bossen of op het strand. Daarnaast verdiep ik mij met plezier in de leer- en denkontwikkelingen van de mens. Wat mij soms verbaasd is het tempo waarin alles lijkt te moeten gebeuren.

Wat ik graag wil creëren is dat bij de B&B/vakantiehuis een ieder zichzelf kan zijn en de dingen kan doen in een tempo dat past bij zijn wie je bent. 
Bij de B&B/vakantiehuis ben ik graag uw gastvrouw die u samen met Ambrosius verwelkomt.